ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༣

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་བོད་དོན་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་འདུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་གནང་སྟེ་མེཀ་སི་ཁོའི་རྒྱལ་སའི་ནང་ བྱང་དང་ལྷོ་ཨ་རི་ཁུལ་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་བོད་དོན་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཉིན་གསུམ་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད་པ་དེ་ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་༣ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་མཇུག་འགྲིལ་ཡོད་ཅིང་ ཚོགས་འདུ་དེར་མངའ་ཁུལ་གྱི་བོད་དོན་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་ཁྱོན་༤༠ལྷག་ཙམ་ཞིག་ཚོགས་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG