ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༧ཟླ་ ༩ ཚེས་༠༡


ཨེ་ཤེ་ཡའི་དད་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རེའི་ཆོས་འབྲེལ་ལེགས་གྲུབ། སུད་ཝི་ཌན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་འཚམས་འདྲི། རྒྱ་ནག་གི་དམར་ཤོག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་༡༩ པ། བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་ཚོད་ལྟ་ལ་ཡ་ལན། ཆར་ཞོད་དང་ཆུ་ལོག

XS
SM
MD
LG