ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༦/༡༨

སུད་ཌེན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སུད་ཌེན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་སུ་ད་ལོ་གསར་དུ་ཚུགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་འབྱོར་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་ཚོས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་གནས་སྟངས་ཤེས་རྟོགས་ཇེ་ཆེར་ཡོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་ལ་ཐུག་འཕྲད་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཡོད་པའི་སྐོར། བསྟན་འཛིན་བཟང་མོ་ལགས་ཀྱིས་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG