ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༨

ནིའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་རུ་ཁག་ལ་རྐང་རྩེད་པོ་ལོའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་ནིའུ་ཡོག་དང་ནིའུ་ཇར་སིའི་ས་གནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོ་བསྒྲིགས་གནང་བའི་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ལོའི་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་རྐང་རྩེད་པོ་ལོའི་འགྲན་བསྡུར་གྱི་རྒྱལ་ཁ་དེ་བཞིན་ནིའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གངས་སེང་རུ་ཁག་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་རྣམ་རྒྱལ་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་གྱི་རེད།

XS
SM
MD
LG