ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༢༤

བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པར་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་གནང་ནས་བོད་པ་དང་རྒྱ་གར་བ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་པ་བཅས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རང་བཙན་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་བདེ་འཇགས་ཡིན་ཞེས་ཞི་བའི་འབོད་ཚིག་སྒྲོགས་བཞིན་ཁྲོམ་སྐོར་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་འདུག་པའི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG