ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༢/༠༩/༢༦

ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་ཁམས་དང་གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་འཕེལ་བའི་གནས་སྟངས་དེ་ཉེན་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀ་ཕུད་པའི་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་འཕེལ་བ་དང་ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་ཁམས་ཟེར་བའི་དྲག་སྤྱོད་ཤོག་ཁག་བཅས་འཛམ་གླིང་དེར་ཉེན་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ཞེད་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་འཕེལ་བ་ལས་གློག་ལམ་དྲ་འབྲེལ་ལ་གནོད་སྐྱོན་བཏང་བ་དེས་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པའི་ཨ་མི་རི་ཀའི་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་ཁང་གི་གསལ་འདོན་བྱེད་ཡོད་པ་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG