ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༢/༠༩/༣༠

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་བདག་རྩོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཟླ་ཤས་གོང་ནས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་བདག་དབང་དོན་དུ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་ཚན་རིག རིག་གཞུང་ལྷན་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུག་གི་འཐབ་རྩོད་གསར་པ་ཞིག་མགོ་བརྩམས། ཕྱི་ཟླ་༧་ཚེས་༢༧་ཉིན་ཨ་རིའི་ནེའུ་ཡོཀ་དུས་བབ་ཚགས་པར་གྱི་གསར་འགོད་པས་བོད་པ་དང་ཕྱི་གླིང་པ། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གཞུང་། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པའི་མི་སྣ་ཁག་ཅིག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ནས་གསར་འགྱུར་སྤེལ་དོན།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG