ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༠

རྒྱ་ནག་གི་དམངས་གཙོའི་ནུས་ཤུགས་ཉམས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་དོན་ལྟ་བ་མི་མཐུན་པ་དང་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་པ། ༢༠༡༠་ལོའི་འཛམ་གླིང་གི་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་ལིའུ་ཞའོ་པོ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ནས་དུས་ཡུན་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ལས་སོང་མེད་མོད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གི་རང་དབང་དང་དམངས་གཙོའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ཕམ་ཉེས་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཐོན་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG