ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༨

རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་ཡུན་ཅི་ཙམ་གནས་ཐུབ་བམ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་འདི་མུ་མཐུད་དུ་ལོ་ག་ཚོད་ལ་གནས་ཐུབ་བམ་ཞེས་དྲིས་པའི་བརྗོད་གཞི་ནི་ད་ལྟ་ཨ་རིར་གནས་བཞུགས་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་རིག་པའི་མཁས་པ་ཕེ་མིན་ཞིན་གྱིས་རང་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་སོགས་ཀྱི་ཐད་དུ་བཏོན་པའི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་བྱས་པའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ཁག་ཅིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG