ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༢༤

ལིའུ་ཞའོ་པའོ་འདས་གྲོངས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་སྲིད་དོན་གྱི་ལྟ་བ་མི་མཐུན་པའི་རྩོམ་པ་པོ་གྲགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པའོ་མཆིན་པའི་སྐྲན་ནད་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་ལོ་ན་༦༡་ཐོག་ཏུ་འདས་གྲོངས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག ལིའུ་ཞའོ་པའི་ནི་རྒྱ་ནག་གི་མི་ཞིག་ལ་འཛམ་གླིང་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་དང་པོ་དེ་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་དབང་མགོ་རྟིང་སློག་ཐབས་བྱས་པའི་ནག་ཉེས་བཙུགས་པའི་རྗེས་སུ་བཙོན་ཁང་དུ་བཅུག་སྟེ།

XS
SM
MD
LG