ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༧

ལིའུ་ཞའོ་པའོ་གྲོངས་གྲབས་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་ལིའུ་ཞའོ་པའོ་ལ་མཆིན་པའི་སྐྲན་ནད་ཕོག་ནས་གྲོངས་གྲབས་ཡོད་པ་དང་། སྨན་ཁང་གི་ལས་སྣེ་ཚོས་ལིའུ་ཞའོ་པོའི་མཆིན་པའི་སྐྲན་ནད་ལ་བཅོས་ཐབས་མི་འདུག ཁོང་ལ་ཉི་མ་རེ་ཟུང་དང་ཆུ་ཚོད་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་ཚད་ལས་མེད་ཅིང་། ལིའུ་ཞའོ་པའོ་ཕྱི་མའི་ལྔ་ལམ་ཕྱོགས་ལ་ཉེ་ཞེས་བཀོད་པའི་སྨན་ཁང་གི་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་ལིའུ་ཞའོ་པོའི་བཟའ་མི་ཚོས་ཀྱང་མོས་མཐུན་བྱས་ནས་མིང་རྟགས་བཀོད་མོད།

XS
SM
MD
LG