ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༢༤

ལིའུ་ཞའོ་པོ་ཛ་དྲག་གི་གནས་སུ་ལྷུང་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་ལོ་༡༡་གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ནས་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་དང་། ཉེ་ཆར་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་སྐྲན་ནད་ཚབས་ཆེན་ཕོག་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་བཙོན་ཁང་ནས་གློད་གྲོལ་བཏང་སྟེ། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ཏུ་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ཨ་མི་རི་ཀར་སྨན་བཅོས་བྱེད་དུ་གཏོང་དགོས་ཞེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ་ལན་མང་ཞུས་ཤིང་། ད་ལྟ་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་སྨན་བཅོས་བྱེད་མཁན་རྒྱ་ནག་གི་སྨན་པ་ཚོས་ནད་པ་ཛ་དྲག་གི་གནས་སུ་ལྷུང་འདུག་ཅེས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་མོད།

XS
SM
MD
LG