ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༣/༠༢/༠༤

ཌོ་ནོལ་ཁྲ་རམ་དང་ཞིས་ཅིན་ཕིང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་གོང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་ཨ་མི་རི་ཀར་ཕེབས་ཏེ། ཁོང་གིས་མཱ་ར་ལོ་གྷོ་སྤྲོད་སྐྱིད་ཁང་དུ་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊོམ་ལ་ཐེངས་དང་པོ་ཐུག་འཕྲད་བྱས་པ་དང་། སྐབས་དེར་འཛམ་གླིང་ཧྲིལ་བོས་ཌོ་ནོལ་ཁྲ་རམ་དང་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གཉིས་མཐུན་ལམ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་མིན། ཁོ་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་ཨ་མི་རི་ཀའི་འབྲེལ་བ་བརྟན་པོ་དང་ལེགས་རྒྱས་སུ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་མིན་ལ་གཟབ་ནན་གྱིས་དོ་སྣང་བྱས་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG