ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༩

མི་མངོན་པའི་སྲིད་ཇུས་དང་ཐ་སྙད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ནེའུ་ཡོག་ཏུ་རྟེན་གཞི་བྱེད་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་རྟོགས་ཚོགས་པས་བོད་སྐོར་གྱི་སྙན་ཐོ་ཞིག་བཏོན་ཡོད་ཅིང་། སྙན་ཐོ་དེའི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་ལ་འཛིན་པའི་ཆབ་སྲིད་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་དེ་དག་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་དོ་ཕོག་ཇི་ལྟར་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG