ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༨

པ་ལི་སི་ཐན་དང་མཉམ་དུ་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཞུ་གཏུགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་༣༥དེ་ད་ལྟ་ཚོགས་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་སུད་སི་ཡི་གྲོང་ཁྱེར་ཇེ་ཎི་ཝར་ཡིད་པའི་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་པ་ལི་སི་ཐན་དང་ནུབ་སཱ་ཧཱ་རཱ་ས་ཁུལ་གཉིས་དང་མཉམ་དུ་ཞུ་གཏུགས་གནང་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་བཅོད་ཁང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཟླ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་སུ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོངས་གནང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG