ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༦

ཌོ་ནོལ་ཁྲ་རམ་གྱིས་མེ་ཁེལ་ཧྤུ་ལིན་ལ་ཞིབ་འཇུག་མ་བྱ་ཟེར་ཡོད་དམ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བདུན་ཕྲག་སྔོན་མར་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནོལ་ཁྲ་རམ་གྱིས་དབུས་ཞིབ་གཅོད་ལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཇཱེམ་སི་ཁོ་མེ་གནས་དབྱུང་བཏང་ཡོད་ཅིང་། ཇཱེམ་སི་ཁོ་མེ་གནས་དབྱུང་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཞིག་སྔ་ལོའི་སྲིད་འཛིན་འོས་འདེམས་སྐབས་སུ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་འོས་མི་སྟེ། ད་ལྟའི་སྲིད་འཛིན་ལས་ཐོག་ཌོ་ནལ་ཊོམ་གྱི་ལས་མི་ཚོ་དང་ཨུ་རུ་སུ་ཁ་མཐུན་བྱས་ནས་ཨ་རིའི་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་འོས་མི། ཧི་ལ་རི་ཁེ་ལིན་ཊོན་གྱི་སྐྱོན་མཚང་སྔོག་ནས་མང་ཚོགས་ལ་བཀྲམ་ཡོད་མེད་དང་།

XS
SM
MD
LG