ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༤

བལ་བོད་ལྕགས་ལམ་སྐྲུན་རྒྱུར་གྲོས་མཐུན་བྱུང་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ནས་བལ་ཡུལ་བར་རི་ལིའི་ལྕགས་ལམ་སྐྲུན་རྒྱུའི་ལས་འཆར་འདིའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་དང་བལ་ཡུལ་གཉིས་ནས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་མཐུན་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནི་སྐྱིད་གྲོང་དུ་རྒྱབ་པའི་ལྕགས་ལམ་ནས་མཐུད་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར་ལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG