ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༠

རྫ་སྟོད་རྫོང་དུ་བོད་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་གཏོང་དགོས་རྒྱུའི་ཡིག་ཆ་གསར་བ་ཞིག་བཀྲམ་ཡོད་པ།


བོད་མདོ་ཁམས་ཡུལ་ཤུལ་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་རྫ་སྟོད་རྫོང་གི་ནང་དུ་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་དང་། ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒོ་བྱང་། ཁྱབ་བསྒྲགས་ཡི་གེ་སོགས་སུ་རྒྱ་ཡིག་གི་མཉམ་དུ་བོད་ཡིག་ཀྱང་ངེས་པར་དུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་དེ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལོ་འཁོར་ལས་འཆར་གྱི་ནང་དུ་བཞག་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པའི་ཐད་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་དྲང་ལྡོག་གཉིས་ཀྱི་གླེང་སློང་ཡོང་བཞིན་པའི་སྐོར་དཀོན་མཆོག་དོན་གྲུབ་ནས་ངོ་སྤྲོད།

XS
SM
MD
LG