ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༣

རྒྱ་ནག་གིས་བལ་ཡུལ་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་གཏོང་ཐབས་བྱེད་པར་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱུར་རྒྱ་གར་གྱིས་བྱ་ཐབས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་གྱི་རྚི་བྷུན་ཚགས་པར་གྱི་དབྱིན་ཡིག་དྲ་གནས་ཀྱི་ནང་སྤེལ་བའི་དཔྱད་གཏམ་ཞིག་གི་ནང་ ཉེ་དུས་རྒྱ་ནག་དང་ བལ་ཡུལ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་དམག་སྦྱོང་ཞིག་བྱས་ཡོད་པ་དེའི་ཐོག་ནས་ རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམག་དོན་ཐབས་བྱུས་དང་དམིགས་ཡུལ་ག་རེ་ཡིན་པ་དེ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་ཅེས་དང་ རྒྱ་ནག་གི་མཐར་ཐུག་གི་དམིགས་ཡུལ་དེ་ནི་ བལ་ཡུལ་ཐད་རང་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེ་རུ་གཏང་སྟེ་ བལ་ཡུལ་རྒྱ་གར་ལ་བརྟེན་མི་དགོས་པ་ཞིག་བཟོ་རྒྱུ་དང་ བལ་ཡུལ་བརྒྱུད་ནས་མ་འོངས་པར་རྒྱ་གར་ལ་དྲག་རྒོལ་བྱ་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་འཐུས་སྒོ་ཚང་

XS
SM
MD
LG