ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༢/༡༠/༠༢

རྒྱལ་སྤྱིའི་པེན་རྩོམ་པ་པོའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རྡ་སར་ཕེབས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་པེན་རྩོམ་པ་པོའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོས་འགོ་ཁྲིད་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཞིག་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད་པ་དང་། འདི་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ཏུ་སྙན་གྲགས་ཡོད་པ་དང་ཆེས་རྙིང་ཤོས་ཡིན་པའི་རྩོམ་པ་པོའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཞིག་བཞུགས་སྒར་དུ་ཕེབས་པ་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཐེངས་འདིར་ཕྱི་ཟླ་༤་པའི ཚེས་༢༩་ནས་བཞུགས་སྒར་དུ་ཉིན་ཤས་རིང་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཇལ་བཅར་དང་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG