ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༣/༠༢/༠༡

བྱང་ཀོ་རི་ཡས་རྡུལ་ཕྲན་ཚོད་ལྟའི་ཉེན་འཚབ་ལ་རྒྱ་རིགས་ཁག་ཅིག་ཞེད་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བྱང་ཀོ་རི་ཡ་དང་ས་མཚམས་ས་འབྲེལ་སའི་རྒྱ་ནག་གི་བྱང་ཤར་ས་གནས་སུ་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་རྒྱ་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་ བྱང་ཀོ་རི་ཡས་འབྱུང་འགྱུར་རྡུལ་ཕྲན་ཚོད་ལྟ་བྱེད་འཆར་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་ཉེན་འཚབ་ཅན་ཞིག་ཡིན་སྲིད་པར་བརྟེན་ དེས་རྒྱ་ནག་གི་ས་མཚམས་གྲོང་བརྡལ་དང་གྲོང་གསེབ་བཅས་ཀྱི་ནང་དུག་རླངས་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་འགྲོ་སྲིད་པའི་ཞེད་སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG