ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སེམས་ཁམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལེའུ་དང་པོ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཐེངས་འདིའི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གོམས་གཤིས་དང་དོན་ལྡན་གྱི་མི་ཚེའི་ལེ་ཚན་ནང་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་གསར་གཏོད་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། དེ་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ངོས་འཛིན་དང་སེམས་ནད་བཅོས་ཐབས་ལ་ཉམ་ལེན་ཅི་འདྲ་བྱེད་རྒྱུའི་སྲོལ་གཏོད་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་ལེ་ཚན་གཙོ་སྐྱོང་བ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG