ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༡

རྟ་རྒྱུག་གི་སྲོལ་རྒྱུན་འདི་རྒྱན་རྩེད་ལ་གྱུར་བ།


བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་དུ་དར་བའི་རྟ་རྒྱུག་ལ་བོད་མི་ཚོས་དགའ་མོས་ཆེན་པོ་བྱེད་སྲོལ་ཡོད་ལ། ཡུལ་ལུང་སོ་སོར་མང་ཚོགས་འཛོམས་ཏེ་རི་སྡེ་ཚོ་བའི་ཁམས་སེང་གི་རྣམ་པ་སྟོན་སྲོལ་ལ་རྟ་རྒྱུག་བྱེད་སྲོལ་ཡོད་པས། ད་ལྟ་བོད་ཁུལ་དུ་རྟ་རྒྱུག་རྩེད་འགྲན་གྱི་དམངས་ཁྲོད་རིག་གནས་འདི་རྒྱན་རྩེད་ཀྱི་རྣམ་པར་གྱུར་ཏེ། རྟ་རྒྱུག་རྩེད་འགྲན་གྱི་སྤེལ་གྲངས་དང་རྒྱན་རྩེད་ཀྱི་དངུལ་སྒོར་ཁ་གྲངས་སོགས་འཕར་བཞིན་པའི་སྐོར་ལ་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG