ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༢/༡༠/༠༧

དཀར་མཛེས་ལ་རང་སྲེག་གཏོང་མཁན་དེ་ཉག་རོང་ནས་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་མདོ་ཁམས་དཀར་མཛེས་རྫོང་ལ་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་སླར་ཡང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་རུང་། ཤི་གསོན་གྱི་གནས་སྟངས་སོགས་ད་དུང་ཡང་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་མེད་པ་རེད། ཡང་བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་པའི་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་ཞིག་གིས་ཁོང་གི་ཕ་ཡུལ་ཁམས་ཉག་རོང་ནས་ཡིན་པ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཤིང་། རང་སྲེག་གི་གནས་ཚུལ་དེ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་སྐོར་ལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG