ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༢/༡༠/༠༤

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་གི་ཁོངས་སུ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་གི་ཁོངས་སུ་ངོས་འཛིན་ཐོབ་ཆེད་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མཐོ་འགོད་ཁོངས་སུ་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གིས་ཕྱོགས་སོ་སོ་ནས་མཐོ་འགོད་བྱས་ཡོད་པ་དང་། གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་གཞིགས་ན། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལོའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་ཚན་རིག་རིག་གཞུང་ལྷན་ཚོགས་སྐོང་ཚོགས་གནང་སྐབས་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་བསོད་ནམས་དབྱངས་འཛོམས་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG