ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༡

ཆོས་ལུགས་མི་སྣའི་མདུན་དུ་ཐ་མག་མ་འཐེན་པར་ཉེས་ཆད་བཏང་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཞིན་ཅང་ཡུ་གུར་བའི་ས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལས་བྱེད་པ་དང་གུང་བྲན་དམར་ཤོག་ཚིགས་མིའི་ལས་ཀ་ལ་རྟོགས་ཞིབ་བྱེད་སྐབས་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་ཡུ་གུར་བ་མང་པོར་སྐྱོན་འཛུགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་གནས་ནས་ཕྱིར་ཕུད་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བཏང་ཡོད་ཅིང་། ཡང་ཡུ་གུར་བ་ཞིག་གིས་ཆོས་ལུགས་མི་སྣའི་མདུན་ཐ་མག་འཐེན་ཕོད་ཀྱི་མེད་པ་ནི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་བརྟན་པོ་མེད་པ་དང་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དགོངས་དོན་མ་རྟོགས་པ་རེད་ཅེས་ཉེས་པ་བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG