ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༢/༡༠/༠༡

པོལ་པོཊ་ཀྱིས་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་བྱས་པ་ནང་བཞིན་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེ་སྔ་ཀེམ་བྷོ་ཊི་ཡེའི་ཀེ་མྷར་རུཅི་དམར་ཤོག་གི་འགོ་ཁྲིད་པོལ་པོཊ་ཀྱིས་ ཡུལ་མི་ཧ་ཅང་མང་པོ་དམར་བསད་བཏང་བ་སོགས་བཙན་གནོན་དང་དྲག་རྩུབ་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་ རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ལ་ལག་ལེན་བསྟར་ཡོག་རེད་ཅེས་ བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་༧སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་གནང་བ་དང་འབྲེལ་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG