ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༦

ཕོའོ་ལོ་སེ་ཡིས་རྒྱ་ནག་ནས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་མེད་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཐད་ཁྲ་རམ་གྱིས་ཞི་ལ་གླེང་སློང་གནང་དགོས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་ཨ་རིར་འབྱོར་ནས་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཁྲ་རམ་དང་མཇལ་མོལ་གནང་གི་ཡོད་སྟབས་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མིའི་དབུ་ཁྲིད་ལྕམ་ནན་སི་ཕོའོ་ལོ་སེ་ཡིས་རྒྱ་ནག་ནས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཐད་ད་རེས་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ལ་གླེང་སློང་གནང་དགོས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་

XS
SM
MD
LG