ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༢/༡༠/༠༦

ཌོ་ནོལ་ཁྲ་རམ་དང་ཞིས་ཅིན་ཕིང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་ཨ་མི་རི་ཀར་ཉི་མ་གཉིས་ཀྱི་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་ཏེ། ཁོང་གིས་མ་ར་ལ་གོ་སྤྲོ་སྐྱིད་ཁང་དུ་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་ལ་ཐུག་འཕྲད་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཞིས་ཅིན་ཕིང་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནོལ་ཁྲ་རམ་ངོ་ཤེས་ཐབས་དང་རྒྱུས་མངའ་ལོན་ཐབས། ཁོང་གིས་རང་ཚུགས་མ་ཤོར་པ་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཁེ་ཕན་བློས་མ་བཏང་བར་ཌོ་ནོལ་ཁྲ་རམ་ལ་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུ།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG