ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༤

གསེར་རྟ་བླ་རུང་སྒར་གྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ལོ་རྒྱུས་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསེར་རྟ་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་གྱི་གྲྭ་ཤག་མང་པོ་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་མ་ཟད། ད་དུང་ཆོས་སྒར་གྱི་གྲྭ་བཙུན་མང་པོ་ཕྱིར་ཕུད་བཏང་ཡིད་པས། དེ་རིང་གི་ལེ་ཚན་འདིའི་ནང་གསེར་རྟ་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་འདི་ཐོག་མར་གནས་སྟངས་གང་འདྲའི་འོག་གསར་བཙུགས་གནང་བ་དང་། སློབ་གཉེར་དང་འཛིན་སྐྱོང་གནང་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་དེ་སྔ་ཆོས་སྒར་འདིར་བཞུགས་མྱོང་ཡོད་པའི་མཁན་པོ་བསམ་གྲུབ་ལགས་སུ་གནས་འདྲི་ཞུས་པའི་དུམ་བུ་དང་པོ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG