ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཉག་རོང་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཐེངས་འདིའི་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་ནང་ཉེ་འཆར་བོད་ཀྱི་ཁམས་ཉག་རོང་དུ་བྱུང་བའི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་གནས་ཚུལ་དང་ཁུལ་དེའི་གནས་སྟངས་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་དང་བགྲོ་གླེང་དེའི་ནང་ད་ལྟ་ཕྷ་རན་སི་ནང་ཡོད་པའི་ཕ་ཡུལ་ཉག་རོང་ནས་ཡིན་པ་དང་༢༠༡༤ལོར་ཕ་ཡུལ་དུ་ཐེངས་གཅིག་ཕེབས་པའི་བཀྲིས་ལྷ་མོ་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG