ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༢/༠༩/༢༥

བྱང་ཀོ་རི་ཡར་དམག་གིས་དྲག་རྒོལ་བྱ་རྒྱུའི་གདམ་ཀར་བསམ་གཞིག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ཊི་ལར་སན་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡར་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་གིས་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་མེད་པར་གཏོང་བར་ཨ་མི་རི་ཀས་ཕྱི་འབྲེལ་ཐབས་ཇུས་དང་གནོན་ཤུགས། བྱང་ཀོ་རི་ཡར་ཚོང་ལས་དང་དཔལ་འབྱོར་བཀག་སྡོམ། ཨ་མི་རི་ཀས་དམག་གིས་དྲག་རྒོལ་བྱས་ནས་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་མེད་པར་གཏོང་དགོས་པའི་འཐབ་ཇུས་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་བསམ་གཞིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་བཤད་འདུག

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG