ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ཁང་གི་སྙན་ཐོ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་༢༠༡༦་ལོའི་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་བཏོན་ཡོད་པ་དང་། ད་ལོའི་སྙན་ཐོ་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་པའི་གཏམ་བརྗོད་རང་དབང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་། འདུ་འཛོམས་རང་དབང་བཅས་ལ་དམ་དྲག་ནན་པོ་བྱས་ཏེ། བོད་པ་ཚོར་རྒྱ་མི་རིགས་ལ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཁག་ཀྱང་མེད་པ་གསལ་བཀོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། ང་ཚོའི་གསར་འགྱུར་མཁོ་གཏོང་བ་བསྟན་འཛིན་བཟང་མོ་ལགས་ཀྱིས་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་དེར་གསན་རོགས་

XS
SM
MD
LG