ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༤

རྒྱུད་སྟོད་ཀྱི་ལྕགས་མཁར་གཏོར་རྒྱག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཟླ་༡༢པའི་ཚེས་༡༩ཕྱི་དྲོ་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་གིས་བོད་བསྟན་སྲིད་ཆེད་དུ་ལོ་རེའི་ལྕགས་མཁར་ཆེན་མོའི་གཏོར་རྒྱག་བརྒྱབ་ཡོད་པ་དང་མང་ཚོགས་སྟོང་ཕྲག་འདུ་འཛོམས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ སྤྱིར་རྒྱུད་སྟོད་སྨད་གཉིས་སུ་གཏོར་རྒྱག་གི་རྒྱག་སྲོལ་མང་པོ་ཡོད་ཀྱང་ལྕགས་མཁར་ཆེན་མོ་དེ་དམིགས་བསལ་གནང་དགོས་དོན་སོགས་ཀྱི་སྐོར་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་པོ་བྱ་ཏོ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG