ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས་པེ་རི་སིར་པོ་ཏ་ལ་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་འགུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཕྷི་རན་སིའི་ནང་གི་བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས་ཉིན་གཅིག་སྔ་ནུར་བྱས་ཏེ་ ཕྱི་ཟླ་༢པའི་ཚེས་༡༢ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ དེ་གར་ལས་འགུལ་སྤེལ་བར་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་ ལས་འགུལ་གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་་ས་གནས་ཀྱི་བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་དོན་གྲུབ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་སུ་གནས་འདྲི་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG