ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༨

ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ཞིག་གིས་མུ་མཐུད་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུའི་དམ་བཅའ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ནང་གི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་ཡིས་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་བཏང་བའི་ཡི་གེ་ཞིག་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཙན་སྣོན་བྱེད་པ་དང་། བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་འཁོད་ཡོད་སྐོར་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་བོད་རང་བཙན་ཚོགས་པས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་ཡོད་པ་དེའི་སྐོར་ལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG