ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༣༡

རྒྱ་ནག་གིས་གནམ་གྲུ་འཁྱེར་བྱེད་ཀྱི་དམག་གྲུ་གཉིས་པ་དེ་བཟོས་ཚར་གྲབས་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་གནམ་གྲུ་འཁྱེར་བྱེད་ཀྱི་དམག་གྲུ་གཉིས་པ་དེ་བཟོ་འདོན་བྱེད་ཚར་གྲབས་ཡོད་པ་དང་། ཡུལ་དེས་དེ་འདྲའི་གྲུ་གཟིངས་ཆེ་བའི་རིགས་བཟོ་འདོན་བྱས་ཏེ་རང་ཉིད་ཀྱི་དྲག་པོའི་སྟོབས་ཤུག་ཆེས་ཆེར་བཏང་བ་དེས་ཐེ་ཝན་ཐེ་བས་ཤར་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཡུལ་ཁག་རྣམས་བློ་འཚབ་སྐྱེ་གཞིའི་གནས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ཡུལ་དེས་ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་ནང་རང་ཉིད་ཀྱི་དྲག་པོའི་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ་ཡུལ་དེས་དྲག་ཤུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་མཚོ་དེའི་ནང་ཡོད་པའི་མཚོ་གླིང་ཚང་མའི་བདག་ཐོབ་མངའ་དབང་ཡུལ་དེར་ཡོད་པ

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG