ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༢༤

དགུན་ཁའི་གུང་གསེང་ལ་འགྲོ་ས་མེད་པའི་སློབ་མར་ལྟ་སྐྱོང་གི་ལས་འཆར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ཀ་ཏ་མན་ཊུ་དང་གྲོང་ཁྱེར་པོཀ་ར་ཁུལ་གྱི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་ཕྲུག་ཟུར་པ་ཚོས་དགུན་ཁའི་གུང་གསེང་ལ་འགྲོ་མྱོང་མེད་པའི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་ཕྲུག་༡༥ གུང་གསེང་ལ་ལེན་ཐུབ་ཡོད་པ་དང། གུང་གསེང་ལ་ལེན་པའི་སློབ་ཕྲུག་མང་ཆེ་བ་བོད་ནས་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་ཚོ་ནི་གུང་གསེང་དུ་སྐྱོད་མྱོང་མེད་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རིགས་གནང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG