ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༢/༡༠/༠༡

རྒྱ་ནག་གིས་ཨ་རི་དང་དམག་འཁྲུག་བརྒྱབ་དགོས་ཐུག་གི་རེད་བསམ་ཏེ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀ་བ་ཚོས་ཉེ་དུས་སྐུ་ཞབས་ཌོ་ནོལ་ཁྲ་རམ་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་དུ་འདེམས་བསྐོ་ཞུས་པ་དེས་རྒྱ་ནག་དང་ཨ་མི་རི་ཀའི་དབར་དམག་འཁྲུག་ལང་སྲིད་པའི་ཉེན་ཁ་དེ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་འདུག རྒྱ་ནག་གི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་དམག་དོན་ཞིབ་འཇུག་པ་ཚོས་བཤད་པ་ལྟར་བྱས་ན། སྐུ་ཞབས་ཁྲ་རམ་གྱིས་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་གནང་རིང་ལ་རྒྱ་ནག་དང་ཨ་མི་རི་ཀའི་དབར་དམག་འཁྲུགས་ལང་སྲིད་པའི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་མཐོང་སྟེ། རྒྱ་ནག་གིས་དེང་སང་དམག་དོན་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་འགོ་བཙུགས་ཡོད་འདུག

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG