ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༦

ཨ་རིར་སྙོབ་ཐུབ་པའི་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་ཞིག་གྲབས་བཤོམས་བྱས་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་ ར་ཤི་ཡ་དང་ས་མཚམས་ས་འབྲེལ་འཁེལ་ས་ཞིག་ཏུ་ ཨ་མི་རི་ཀར་སྙོབ་ཐུབ་པའི་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་རྩེ་མདེལ་འཁྱེར་རྒྱུའི་ནུས་པ་ལྡན་པའི་འཕེན་རྒྱང་རིང་བའི་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་ཞིག་གྲབས་བཤོམས་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་གནས་ཚུལ་ཐོན་གྱི་ཡོད་ཅིང་ དེ་ནི་ ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནོལ་ཁྲ་རམ་སྲིད་གཞུང་གིས་ རྒྱ་ནག་ལ་བཙན་རྒོལ་བྱ་རྒྱུའི་གཏམ་བཤད་སྤེལ་བའི་ཡ་ལན་རེད་ཅེས་ རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་གཉེར་དབྱིན་ཡིག་ཚགས་པར་གྷུ་ལོ་བྷལ་ཀྲཱ་ཡིམྶ་གྱིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG