ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༢/༠༩/༢༨

སྲིད་འཛིན་ཁྲ་རམ་གྱི་དམ་འབུལ་གཏམ་བཤད་ཀྱི་གལ་གནད་དང་ཤུགས་རྐྱེན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཟླ་བ་འདིའི་སྤྱི་ཚེས་༢༠ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནོལ་ཁྲ་རམ་གྱིས་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཐེངས་༤༥ པའི་དམ་འབུལ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་སྲིད་འཛིན་གྱི་དམ་འབུམ་གཏམ་བཤད་གནང་སྐོར་ཕྱོགས་བསྡུས་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG