ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༢༣

ཤིན་ཅང་ནང་ཉེན་རྟོག་པས་མི་གསུམ་བསད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཤིན་ཅང་ནང་འཇིགས་སྐུལ་དྲག་སྤྱོད་ཤོག་ཁ་ཟེར་བས་ཤིན་ཅང་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐྱོན་བརྗོད་ཐོག་ཡུ་གུར་བར་དྲག་གནོན་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་ལྟར། ད་ཐེངས་བོད་མངའ་རིས་དང་ས་འབྲེལ་གྱི་ཤིན་ཅང་ཧོ་ཏཱན་ས་ཁུལ་དུ་ཉེན་རྟོག་པས་རྒོལ་རྡུང་འོག་ཤིན་ཅང་གི་མི་གསུམ་བསད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག དེའི་སྐོར་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG