ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༥

དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་ཞིག་ལ་དྲག་རྒོལ་བྱས་པར་མང་པོས་སྐྱོན་བརྗོད།


ཧོང་ཀོང་གི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་ནཱེ་ཏན་ ལཱོ་ ཐེ་ཝན་གྱི་ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ལ་ཚོགས་ཞུགས་བྱས་ཏེ་ཧོང་ཀོང་ལ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་པའི་སྐབས་ ཧོང་ཀོང་གི་གནམ་ཐང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དགའ་ཞེན་ཆེ་བའི་མི་དེ་གྲས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་ཉེས་བརྡུང་བཏང་བ་སོགས་བྱས་ཡོད་སྟབས་ གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ ཁོང་གིས་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཏེ་ རང་ལ་དྲག་རྩུབ་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་དེ་དག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱི་རྒོལ་གཏམ་ཤུགས་ཆེ་བཏང་ཡོད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG