ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༢/༠༩/༢༥

རྒྱ་ནག་གི་མང་གཙོའི་གྲོང་འཚོ་ཝུའུ་ཁང་གི་མི་དགུ་ལ་ཁྲིམས་བཅད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་གོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཝུའུ་ཁང་གྲོང་འཚོའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ནས་གཞུང་འཛིན་མི་སྣའི་ས་ཆ་བཙན་འཕྲོག་དང་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྣེ་འཁྲིད་མཁན་དགུ་ལ་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་བའི་ཉེས་འཛུགས་འོག་ལོ་༡༠ བར་གྱི་བཙོན་བཅུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG