ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༢/༠༩/༢༦

ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྲུང་གི་ཁྲིམས་གཞིའི་གྲོས་ཆོད་ནང་ཐེ་ཝན་གྱི་སྐོར་འཁོད་པར་རྒྱ་ནག་གིས་ངོ་རྒོལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་བྷ་རག་ཨཽ་བྷ་མ་མཆོག་གིས་ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་སྲུང་གི་སྲིད་བྱུས་ཐད་ཀྱི་ཁྲིམས་གཞིའི་གྲོས་འཆར་ཞིག་ལ་མཚན་རྟགས་སྐྱོན་ཏེ་ དངོས་སུ་ཁྲིམས་གཞིར་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པ་དེའི་ནང་ ཐེ་ཝན་གྱི་མཐོ་རིམ་དྲག་པོའི་མི་སྣ་དང་འབྲེལ་མོལ་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཞིག་ཀྱང་འཁོད་ཡོད་པར་བརྟེན་ དེ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངོ་རྒོལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG