ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༠

མོན་གོ་ཌིའི་འདོད་རྒུ་གླིང་གི་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ལ་མངའ་སྡེ་གཞུང་གིས་ས་ཆ་བོག་མར་གཏོང་རྒྱུའི་གན་རྒྱ་བཞག་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

མོན་གོ་ཌིའི་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ཀརྨ་དོན་གྲུབ་ལགས་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ནས་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཆ་བོག་མར་གཏོང་རྒྱུའི་གན་རྒྱ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ས་ཆ་བོག་མར་གཏོང་རྒྱུའི་གན་རྒྱ་བཞག་ཐུབ་པར་བརྟེན་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཞིང་པ་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་མ་འོངས་པར་ལོ་ཉེས་སོགས་ཀྱི་གནོད་འཚེ་བྱུང་ཚེ་མངའ་སྡེའི་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་པ་ནས་གུན་གསབ་ཐོབ་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་གི་ཡོད་པ་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ཀརྨ་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG