ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་འོས་བསྡུའི་ནང་ར་ཤི་ཡས་ཐེ་བྱུས་བྱས་སྲིད་པར་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཞིབ་དཔྱོད་འགོ་འཛུགས།


ཨ་རིའི་འོས་བསྡུའི་ནང་ར་ཤི་ཡས་ཐེ་བྱུས་བྱས་སྲིད་པར་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཞིབ་དཔྱོད་འགོ་འཛུགས།
please wait
Embed

No media source currently available

0:00 0:04:44 0:00
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུའི་སྐབས་ར་ཤི་ཡའི་སོ་སྨྱུལ་བ་ཚོས་སིམ་འཛུལ་བྱས་ཏེ། གནས་ཚུལ་རྐུ་འཁྱེར་བྱས་པའི་གནད་དོན་ལ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀྱིས་ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་ལས་དོན་འགོ་འཛུགས་གནང་འདུག་པ་དང་། ར་ཤི་ཡས་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུའི་བརྒྱུད་རིམ་ལ་ཐེ་བྱུས་བྱས་ཡོད་པ་དེས་སྐུ་ཞབས་ཌོ་ནོལ་ཁྲ་རམ་སྲིད་འཛིན་ལ་འོས་འདེམས་ཡོང་རྒྱུར་གཞོགས་འདེགས་བྱས་ཡོད་པར་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྲིད་འཛིན་ཨོ་བ་མས་ཀྱང་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཏོན་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་

XS
SM
MD
LG