ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཀུན་གླེང་།

གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་དང་བོད་ཡིག་གི་གསར་འགྱུར་འཕེལ་རྒྱས།


༡༩༢༥་ནས་༡༩༦༣་བར་དུ་མཐར་ཕྱིན་བྷ་བྷུ་ལགས་ཀྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་དཔར་འགྲེམ་བྱས་པའི་བོད་ཡིག་གི་ཚགས་པར་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་གི་གནད་འགག་དང་། བོད་ཡིག་གི་གསར་འགྱུར་འཕེལ་རྒྱས་བཅས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG