ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༢/༠༩/༢༨

རྒྱ་ནག་ནས་ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་ཁུལ་དུ་བསྐྱར་དུ་དམག་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་ཁུལ་དུ་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉིན་གང་དམག་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པས་གྲུ་གཟེངས་གཞན་ཁག་འདི་ཁུལ་དུ་ཡོང་མི་ཆོག་པའི་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཡོད་པ་དང་ རྒྱུན་དུ་རྒྱ་ནག་ནས་ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་ཁུལ་དུ་དམག་སྦྱོང་དེ་རིགས་བྱས་པའི་སྐབས་སུ་བདག་དབང་ཐད་ལ་རྩོད་གཞི་ཡོད་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ཁག་དེ་བས་ཛ་དྲག་ཏུ་བཏང་གི་ཡོད་པ་དང་ལྷག་པར་ད་རེས་ཀྱི་དམག་སྦྱོང་དེ་ནི་ཉེ་འཆར་ཨ་མི་རི་ཀའི་གཏོར་རྒོལ་ནུས་པ་ཅན་གྱི་མཚོ་དམག་གྲུ་གཅིག་འདི་ཁུལ་དུ་ཆེད་གཏོང་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG