ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གསེར་རྟ་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱུང་སྟངས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ད་རིང་གི་ལས་རིམ་འདིའི་ནང་གསེར་རྟ་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་གྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ལོ་རྒྱུས་དང་། ཐོག་མར་ཕྱག་བཏབ་པ་ནས་ད་བར་ཆོས་སྒར་དེ་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱུང་སྟངས། དེ་བཞིན་ཆོས་སྒར་ནང་སློབ་གཉེར་གནང་ཕྱོགས། ཆོས་སྒར་གྱི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཀྱི་ཡོངས་ཁུངས་སོགས་ཀྱི་ཐད་དེ་སྔོན་གསེར་རྟ་བླ་རུང་སྒར་ལ་དངོས་སུ་སློབ་གཉེར་གནང་མྱོང་མཁན་དང། ད་ལྟ་ཨ་རིའི་ནང་གནས་འཁོད་མི་སྣ་ཞིག་དང་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG